Skip to main content

Persondatapolitik

Persondatapolitikken beskriver, hvordan vi generelt behandler personoplysninger og hvilke rettigheder du har,
når dine personoplysninger behandles af os.

Indsamling og behandling af personoplysninger, herunder følsomme personoplysninger, foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Når vi modtager personoplysninger om dig, skal vi efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) give
dig en række oplysninger.

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Dina Food ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
  Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Dina Food ApS
  Lysholt Allé 3
  7100 Vejle
  CVR-nr.: 26520835
  Telefon: 39391440
  Mail: info@dinafood.dk

 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  • Til at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, af sikkerhedshensyn samt for at foretage målrettet markedsføring. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden, beskytte hjemmesiden mod angreb samt vise dig relevante tilbud.
  • Til udsendelse af nyhedsbreve, hvis du tilmelder dig dette og har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke hertil, medmindre gældende lovgivning tillader os at kontakte dig uden sådant samtykke.

  Alle personoplysninger beskyttes og behandles efter databeskyttelsesreglerne.

  Retsgrundlaget for behandlingen følger af databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

 3. Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  • Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
  • Når du kommunikerer med os på hjemmesiden eller tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr. osv.

 4. Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver alene dine personoplysninger, hvis vi har et grundlag herfor. Det kan f.eks. eksempelvis være på baggrund af dit samtykke eller fordi vi er forpligtede hertil i medfør af gældende lovgivning.

  Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til andre tredjeparter. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting.

  Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at vi (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

  Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

  Cookies - Google Analytics v/Google LLC.

  Når du besøger vores hjemmeside, vil der gemmes cookies, herunder også tredjeparts cookies, på din computer. Cookies anvendes til registrering af din aktivitet på vores hjemmeside. Oplysninger om din aktivitet anvendes bl.a. til at forbedre brugeroplevelsen og samle statistik.

  Vi bruger statistikken til at forbedre brugervenligheden af vores hjemmesider og andre tjenester. Oplysningerne i statistikken er anonyme, og bliver ikke koblet til dig som bruger.

  Vi indsamler og bruger data om dig og dine aktiviteter og samkører sådanne data med andre oplysninger, som vi allerede har eller får fra anden side, også fra f.eks. cookies fra vores hjemmeside, via webanalyseværktøjet Google Analytics v/Google LLC.

  Google Analytics v/Google LLC er under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for.
  Google Analytics v/Google LLC må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået en databehandleraftale med Google Analytics v/Google LLC, der behandler personoplysninger på vores vegne.

  Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. Den fornødne garanti for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. databeskyttelsesforordningens art. 45.

  Kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

  Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: Sådan sletter du cookies og anden browserdata | minecookies.org

  Håndtering af nyhedsbreve via MailChimp

  Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du samtidig dit samtykke til, at vi må sende dig elektronisk post omkring markedsføring.

  Vi må indsamle og bruge data om dig og dine aktiviteter og samkøre sådanne data med andre oplysninger, som vi allerede har eller får fra anden side, også fra eksempelvis cookies fra vores hjemmeside.

  Din e-mailadresse samles i og nyhedsbrevene udsendes via programmet MailChimp, som er et nyhedsbrevsystem, der leverer den tekniske platform for vores nyhedsbrev. Når du tilmelder dig et nyhedsbrev, gemmes din mailadresse derfor hos MailChimp. Vi har indgået en databehandleraftale med MailChimp, som behandler dataene på vores vegne.

  Kopi af MailChimp’s standardbetingelser kan findes her: Mailchimp’s Standard Terms of Use | Mailchimp

  MailChimp er etableret i USA og er tilsluttet EU-U.S Privacy Shield-ordningen og anvender datacentre, der kan være placeret i lande uden for EU og EØS. EU-Kommissionen har fastslået, at Privacy Shield-ordningen sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau (databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1 og 3).

  Kopi af MailChimp’s certificering kan findes her: Privacy Shield

  Dine data vil blive opbevaret af os, som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller ønsker vedrørende data om dig og dine aktiviteter.

  Du kan altid tilbagekalde dit samtykke pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

  Såfremt der kommer andre relevante fagområder, produkter eller måder at kommunikere på, må vi benytte samtykket til at orientere dig og spørge dig, om du ønsker at opdatere dit samtykke eller data om dig.

 5. Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.

  Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe dit engagement med os består.

  De oplysninger, som vi har indsamlet på dig opbevares i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

  Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos os i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

  Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, betyder det, at vi omgående ophører med at sende dig nyhedsbreve. Du vil blive gjort inaktiv på vores mailliste, og dine personoplysninger vil blive slettet senest inden for 30 kalenderdage.

 6. Retten til at trække samtykke tilbage

  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis du har afgivet et samtykke til os i relation til behandlingen af dine personoplysninger.
  Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 7. Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 8. Klage til Datatilsynet ((hvis Domstolsstyrelsen er rette klagemyndighed, skal du tilrette afsnit 12))

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dina Food ApS

Lysholt Allé 3
7100 Vejle

+45 3939 1440

info@dinafood.dk

Åbningstider

Man -tor 08:00 - 15:30

Fre 08:00-15:00

Lør - søn Lukket